Beleid

Samen met de andere WereldKidz-scholen werkt de Hoogstraat aan de ontwikkeling van het onderwijs.

In het strategisch beleidsplan van WereldKidz kunt u de gezamenlijke ambities lezen. De ambities zijn in ons schoolplan geconcretiseerd voor onze school in relatie tot onze eigen leerlingenpopulatie, context en historie.

Klik hier voor het strategisch beleidsplan van WereldKidz. Hier vindt u het schoolplan voor 2016-2020 van de Hoogstraat.