Beleid

Samen met de andere WereldKidz-scholen werkt de Hoogstraat aan de ontwikkeling van het onderwijs.

In het strategisch beleidsplan van WereldKidz kunt u de gezamenlijke ambities lezen. De ambities zijn in ons schoolplan geconcretiseerd voor onze school in relatie tot onze eigen leerlingenpopulatie, context en historie.