Ons onderwijs

Het leren begrijpen, spreken en lezen van de Nederlandse taal is het belangrijkste speerpunt op onze school. Elke ochtend beginnen de kinderen op hun eigen niveau met een les Mondeling Nederlands Nieuw. Maar ook bij alle andere activiteiten op school wordt veel tijd aan het leren van nieuwe woorden (woordenschat) besteed.

Het aanvankelijk lezen begint al bij de kleuters, net als op andere basisscholen. Het voorlezen van prentenboeken door ouders wordt actief aangemoedigd. Hiervoor zijn de ouders wekelijks welkom in de groep. Veel kinderen die wat ouder zijn, zijn al geletterd in eigen taal maar moeten zich het lezen en schrijven in het Nederlands nog eigen maken. Afhankelijk van de mogelijkheden van het kind, proberen we dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen. Dankzij de hulp van onze leesbegeleiders, kan er geregeld met leerlingen apart geoefend worden, gericht op de specifieke mogelijkheden en aandachtspunten van het kind.

Bij het rekenen wordt goed gekeken wat een kind al kan en hoe het kind rekent. Vaak heeft de leerling anders leren rekenen dan wij in Nederland gewend zijn. In Nederland is het belangrijk dat de kinderen niet alleen de trucjes kennen, maar ook begrijpen wat ze berekenen. Daarom werken we met de leerling aan de aansluiting bij het Nederlandse rekenonderwijs, zodat het op termijn kan voldoen aan de Nederlandse normen voor rekenvaardigheid.

Door middel van schoolbreed thematisch werken, komen onderwerpen als de seizoenen, het lichaam, verkeer en vervoer, dit ben ik, feesten en kunst aan bod. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de bijbehorende woordenschat, maar ook aan de inhoudelijke aspecten. Daarnaast sluiten leerkrachten aan bij de mogelijkheden van de kinderen die op dat moment in de groep zijn. Als er leerlingen zijn met een al aanwezige brede kennis van de wereld, komen er andere onderwerpen aan bod, dan wanneer er kinderen zijn die nog een zeer beperkte algemene ontwikkeling hebben. Zo kan het Jeugdjournaal soms plek krijgen in het programma van de midden-bovenbouw, maar op andere momenten helemaal niet.

In de kleuterklassen beginnen de kinderen al met voorbereidende schrijfoefeningen. Vanaf groep 3 worden de schrijfletters met behulp van de schrijfmethode Pennenstreken aangeleerd. Ook kinderen die al kunnen schrijven in hun eigen taal, leren de Nederlands schrijfletters.

Tekenen, knutselen, zingen, dansen, toneelspelen zijn allemaal belangrijke activiteiten voor kinderen om zich op een andere manier dan via taal te kunnen uiten. Deze activiteiten komen dan ook dagelijks terug op school en zijn onderdeel in het thematisch werken. Ook worden expressieve activiteiten ingezet als middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling en gezond gedrag te bevorderen. Geregeld zijn er kleine optredens van de kinderen voor hun ouders en verzorgers. Ook doet WereldKidz de Hoogstraat als school mee met de culturele activiteiten van Kunst Centraal en Vluchtelingenwerk Nederland.