Info algemeen

WereldKidz de Hoogstraat is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland, met de merknaam WereldKidz. Er zijn dertig WereldKidz-scholen in zes gemeenten. Elke school heeft een eigen onderwijsprofiel. WereldKidz-scholen verschillen en stemmen hun onderwijs af op de eigen kinderen en hun omgeving. Op wereldkidz.nl is meer informatie hierover te vinden.

WereldKidz heeft een Raad van toezicht bestaande uit vijf toezichthouders. De dagelijkse leiding van de stichting is handen van de voorzitter van het college van bestuur: Wubbo J. Wever.

Wereldkidz de Hoogstraat geeft basisonderwijs aan asielzoekerskinderen die in het AZC Leersum wonen. Deze leerlingen komen uit alle delen van de wereld. De populatie op de Hoogstraat verandert voortdurend, afhankelijk van de situatie in de wereld.

Kinderen komen en gaan het hele jaar. Zo biedt de Hoogstraat per jaar onderwijs aan meer dan 120 leerlingen. Er zijn 25 tot 50 kinderen op school, verdeeld over drie of vier groepen. De Hoogstraat heeft 5 lokalen en een speelzaal. Er is een speelplein voor de grote kinderen en een apart speelplein voor de kleuters.