Info algemeen

WereldKidz Hoogstraat is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland, met de merknaam WereldKidz. Er zijn 32 WereldKidz-scholen in 6 gemeenten. Elke school heeft een eigen onderwijsprofiel. WereldKidz-scholen verschillen en stemmen hun onderwijs af op de eigen kinderen en hun omgeving. Op wereldkidz.nl is meer informatie hierover te vinden.

WereldKidz heeft een Raad van toezicht bestaande uit 5 toezichthouders. De dagelijkse leiding van de stichting is handen van de voorzitter van het college van bestuur: Wubbo J. Wever.

Wereldkidz Hoogstraat geeft basisonderwijs aan asielzoekerskinderen die in het AZC Leersum wonen. Deze leerlingen komen uit alle delen van de wereld. De populatie op de Hoogstraat verandert voortdurend, afhankelijk van de situatie in de wereld.

Kinderen komen en gaan het hele jaar. Zo biedt de Hoogstraat per jaar onderwijs aan meer dan 120 leerlingen. Er zijn 30 tot 60 kinderen op school, verdeeld over 3 of 4 groepen. De Hoogstraat heeft 5 lokalen en een speelzaal. Er is een speelplein voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 en een apart speelplein voor de kleuters.