Documentatie

Schoolplan

Het Schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd. Het omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Schoolgids en Informatieblad

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze Schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden, met het Informatieblad als bijlage 3. 

Schoolondersteuningsplan

In het Schoolondersteuningsplan van WereldKidz Kievit, Op Dreef, Pirapoleon, Hoogstraat, Albatros en Kockenest (cluster ZALM) beschrijven we het onderwijs en de begeleiding die geboden wordt aan alle kinderen op de scholen binnen het cluster. Dit plan is voor leerkrachten, ouders/verzorgers, het bestuur van WereldKidz Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland en de inspectie. Het beschrijft procedures op clusterniveau, schoolniveau en binnen het samenwerkingsverband, met als doel om kinderen onderwijs en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We kijken hierbij naar de ontwikkeling van het kind op cognitief, sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.

Informatieboekje kleuters

In dit informatieboekje leest u alle praktische informatie, speciaal voor de kleuters.