Onderwijs op de Hoogstraat

WereldKidz de Hoogstraat telt gemiddeld zo’n 50 leerlingen. Bij voorkeur is een groep niet groter dan 12 leerlingen. Omdat de leerlingen echter komen en gaan, afhankelijk van de in- en uitstroom op het AZC, fluctueert de groepsgrootte gedurende het jaar. Naast de vaste groepsleerkracht is er extra ondersteuning van leerkrachten en onderwijsassistenten, met name gericht op het leren van de Nederlandse taal, maar ook voor de andere vakken.

De leerlingen zijn verdeeld in vier groepen: groep 123, groep 345 groep 567 en groep 678. Een kind wordt in een groep ingedeeld op basis van leeftijd, ontwikkeling van het kind, groepssamenstelling en groepsgrootte.  Alle kinderen hebben een andere achtergrond. De leerkrachten kijken bij elk kind goed wat het al kan en wat nodig is om het kind zich zo goed mogelijk verder te laten ontwikkelen. Hiervoor worden ook landelijke genormeerde toetsen gebruikt.

Omdat de onderlinge verschillen in de groep groot kunnen zijn, heeft ieder kind een eigen programma. Waar mogelijk werken de kinderen samen en krijgen zij samen les. 

Sociaal emotioneel welbevinden staat hoog in ons vaandel. We bieden de kinderen een veilig schoolklimaat en leren de kinderen hoe ze goed samen kunnen leren en spelen.